การเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาภาษาอังกฤษ โปรแกรม TCP และ ISP2 ปีการศึกษา 2563 สัปดาห์ที่ 3

คู่มือการใช้งานการเรียนออนไลน์

ระดับ ม.2 โปรแกรม TCP ม.2/1 – 2/5 และ ม.2/8 – 2/14 https://forms.gle/PC8Uy5DS5BryevBS6

ระดับ ม.2 โปรแกรม ISP2 ม.2/6, 2/7 ,2/15

https://forms.gle/AUCXpJbbscMCueY78

ระดับ ม.3 โปรแกรม TCP ม.3/1 – 3/3 และ ม.3/6 -3/13 https://forms.gle/fYgJkXz6TZXvLRyL7

ระดับ ม.3 โปรแกรม ISP2 ม.3/4 ,3/5 ,3/14 ,3/15

https://forms.gle/ZSYNyYXScSZGE8Ht8

ระดับ ม.5 โปรแกรม TCP ม.5/1 – 5/4 และ ม. 5/7 – 5/15 https://forms.gle/dS5rki1YinWEKUku7

ระดับ ม.5 โปรแกรม ISP2 ม.5/5 ,5/6

https://forms.gle/AjvuXVTT5wgify556

ระดับ ม.6 โปรแกรม TCP ม.6/1 – 6/5 และ ม.6/7 – 6/14 , 6/16 https://forms.gle/81BXR856TJdhxBAt5

ระดับ ม.6 โปรแกรม ISP2 ม.6/6 ,6/15

https://forms.gle/8DS1BsHqycoZR3ub9